Svařování

Zajišťujeme komplexní poradenství a služby v oblasti svařování. Především pak pro výrobce ocelových konstrukcí dle EN 1090, kde nabízíme provádění svářečského dozoru dle ISO 14731, ale i další činnosti.

  • Zavádění systémů kvality při svařování a provádění ocelových konstrukcí
  • Zkoušky a kvalifikace postupů svařování WPQR dle EN ISO 15613, 15614
  • Tvorba postupů WPS a pWPS; přezkoušení svářečů dle EN ISO9606-1-6
  • Přezkoušení a doškolení svářečů dle ČSN 050705
  • Příprava a realizace certifikace svařování podle EN ISO 3834
  • Zkoušky svářečů provádíme přímo u zákazníka