Správa, provoz a údržba

Poskytujeme služby v oblasti správy majetku pro firmy (zabývající se průmyslovou výrobou skladováním apod.), bytové domy, města a obce. Disponujeme proto v této oblasti dostatkem teoretických i praktických zkušeností. Naše služby nejčastěji zahrnují:

          Běžné opravy a údržbu

          Havarijní a poruchová služba s dohodnutou dobou zásahu

          Zajištění provozu objektů (dodávky tepla, vody a elektřiny, zajištění svozu domovního odpadu,    servisu výtahů, odečty měřící a regulační techniky atd..)

          Zajištění pravidelných revizí a kontrol dle ČSN, bezpečnostních předpisů a předpisů výrobců

          Technická administrativa spojená se správou budov 

          Provoz, údržba a revize požárních uzávěrů, dveří, panikových kování

–      Drobné dokončovací stavební práce, zednické práce, rekonstrukce, začišťování, malování,   úklid, apod.

 Díky sjednocení správy objektu pod jednoho dodavatele budete moci jednodušeji komunikovat a organizovat údržbu vašich budov. Jednodušší a profesionální správou především uspoříte čas a provozní náklady.

                     Rovněž zajišťujeme provoz a údržbu strojů a zařízení od základních jednoduchých úkonů údržby až po kompletní generální opravy a rekonstrukce strojních celků a linek. Zpracujeme provozní plán a harmonogram údržby, navrhneme soupis nejpotřebnějších náhradních dílů pro skladování. Jsme schopni držet složitější, nedostupné či dražší díly skladem. Dále pak zpracujeme manuály ke strojů, deníky strojů, provozně bezpečnostní předpisy, apod. Na přání zákazníka vytvoříme technickou dokumentaci stroje, či jednotlivých dílů, vč. výkresů ve formátu DWG. Ke strojnímu vybavení a zařízení zajišťujeme revize dle platných norem a předpisů. 

Provádíme opravy a zhotovujeme nové kryty z několika druhů PC, součásti, díly a prvky z plastů i PC.